MIRËNJOHJE PËR MËSUESIT E SHKOLLËS SË PARË NË GJUHËN SHQIPE NË RRETHIN E ULQINIT


Frank Shkreli