MEDALJONËT E LIRISË


Bedri Tahiri

Recension


Hamdi THAÇI


MEDALJONËT E LIRISË

(Bedri TAHIRI, FLAKADANËT E LIRISË 6”, Lena, Prishtinë, 2021)


Në radhën e krijimtarisë se tij të bujshme, prof. Bedri Tahiri këto ditë e ka përfunduar edhe veprën e tij të 45-të, titulluar “Flakadanët e lirisë 6”. Ky autor ka një stil të veçantë të shkrimit të librave të historisë. Kjo e veçantë në veprat e tij, është, sepse ato janë të pajisura me burime të shumta, arkivore historike dhe burimeve gojore nga thesari popullor, i cili është burim i pashtershëm.