Me rastin e njëqindë (100) vjetorit të mizorive serbe


në tërë Shqipërinë Kontinentale,

sidomos në Krahinën e Llapit dhe Gallapit në janar-shkurt 1921