Me Koreografin e talentuar Krenar Korça


Përtej një bisede me Koreografin e talentuar Krenar Korça


Prof Dr Fatmir Terziu


Ndërsa udhëtoja me talentin e mirënjohur, profesionalistin Krenar Korça, drejt një promovimi të dy antologjive kushtuar krijuesve nga e gjithë hapësira shqiptare në Tiranë, në Tempullin e Paqes, kujtuam bashkërisht kohën kur Ansambli „I