MBI LITERATURËN E RE SHQIPTARE
MBI LITERATURËN E RE SHQIPTARE

(1990-2018)

Dr Fatmir Terziu


Rënia e Murit të Berlinit dhe diktaturave komuniste në hapësirën e prekshme dhe të ndjeshme të vitit 1990-të rezultoi me një kthesë të madhe historike në Shqipëri, ashtu sikurse në vendet e Evropës Lindore, duke përfshirë edhe pjesët teritoriale dhe gjeografike të shteteve dhe vendeve ku jetojnë historikisht shqiptarët në trevat e tyre etnike. Këtu nuk është vendi për të analizuar shkaqet dhe mekanizmat e këtij ndryshimi rrënjësor historik, edhe pse nuk është tashmë herët për të vlerësuar rezultatet dhe, përveç se për të përsëritur atë që thuhej nga analistët se vlerësimi i fryteve të kësaj pike dhe kthese historike d