Mbi GJEOTEORINË TIME


Mbi GJEOTEORINË TIME

apo

Dy Fjalë Për Gjeoteorinë e Themeluar nga Vedat Shehu

Pas rreth 10 vjet kërkime gjeologjike në Shqipëri, Inxhinier gjeologu Vedat Shehu, krahas vazhdimit të detyrave kërkimore, formuloi dhe nisi studimin individual të posaçëm për sqarimin e teorisë ciklike magmë-shkëmb-magmë dhe, pas më shumë se 10 vjetëve të tjera arriti në konkluzionin se shkëmbi formohet në Tokë sikurse në Galaktikë, prej transformimit të vetvetishëm (djegies) të një trajte të materies së ultra-dendësuar prej ultra grimcash, që, kur ultra-grimcat çlirohen, transformohen në dy trajta të tjera materieje: a) në flukse valore grimcash (korpuskulësh) të materies në trajtën e energjisë; b) në ultra-grimca që konstruktojnë protonet dhe neutronet e Tabelës Periodike të materies së zakonshme në trajtën atom-molekulare. Ky konkluzion mundi të argumentohet dhe të publikohet si libër në vitin 1988 me titull “Toka në Zhvillim” dhe më pas me tituj të ndryshëm u paraqit në simpoziume dhe u botua si libër në Shqip e Anglisht, deri së fundi (10 Dhjetor 2020) me titull anglisht ‘The Geotheory of Growing Earth” u paraqit në konferencë interneti (zoom) dhe është futur në “YouTube”.

Ky transformim materieje është proces nukleosinteze që ndodh vetiu në Diell, sikurse në yje, dhe në Tokë, sikurse në çdo planet, por jo sipas teoris