Marrëdhëniet mes popujve


Presidenti turk Erdogan,Kryeministri shqiptar Rama dhe miqësia shqiptaro-turke

Nga Skënder Sadri KAPITI


Marrëdhëniet mes popujve dhe ato ndërshtetërore ndërtohen e zhvillohen dhe për këto rolin parësor e kanë pasur gjithmonë politika,pushteti dhe politikat ndëretnike e ndërshtetërore. Kur këto marrëdhënie arrijnë të mbesin edhe si tradita mirësie, respekti, mirënjohje e ndihme reciproke e zhvillimore në shumë lëmej, në ata kryesore si: kulturorë, ekonomik, politik, strategjik e ushtarak atëhere ato edhe deklarohen si marrëdhënie e miqësira vëllazërore. Po t’u referohemi marrëdhenieve të shqiptarëve me fqinjët armiqsor grekë e serbë , konstatohet e vertetetohet fakti se politika thellësisht raciste, genocidiste e shoviniste sllavo-helenike kanë ndërtuar e ngritur aleanca vëllazërore sllavo-grekoortodokse antishqiptare me qëllim asgjesimin e asimilimin e kombit shqiptar.

Madje edhe sot Serbia shpall popull mik e vëlla të gjitha ato shtete që janë kundër shtetit të Kosovës.

P.sh. presidenti i Serbisë i quajti cekët popull vëlla pse Presidenti cek i kërkoi falje Serbisë për bombardimnet e NATO-s mbi Serbi në vitin 1999.