Magjia e fjalës në prozën e Zija Çelës

Updated: Jun 23, 2021


Halil Rama "Mjeshtër i Madh"

Magjia e fjalës në prozën e Zija Çelës


· Brengat njerëzore, bukuria e rrëfimit dhe larmia e subjekteve në vëllimin me tregime “Thika pa gjak”


Nga Halil RAMA

<