MADHËSHTORE MBI GJITHË MADHËSHTITË


Vullnet Mato

MADHËSHTORE MBI GJITHË MADHËSHTITË

Dashuri, ti bashkon gjallesat në tokë e dete,

ti qetëson dhe egërson dallgëzimet e jetës,

ti na bën të kemi një tufë engjëjsh me vete,

dhe engjëjt i ndan, pas një tjetër martese.