Lulja ndal aktin e çeljes


Fatmire Duraku

Tingujt e zgjuar të vetmisë

Trioleta

I

Copëz e dritës bie në dritare

Unë lëviz fjalës dhe gjithësisë

Ajo pikë shiu e panjohur fare

Copëz e dritës bie në dritare

<