LUFTRAT E STEBLEVËS 1913 – 1920Nga Sakip Cami

Plasi pushka, gjëmoi toka

Del Stebleva në ato gropa

E mori vesh gjithë Europa

Nga kënga e Luftës së Steblevës

Pozicioni gjeopolitik i Steblevës, skajit të fundit të Gollobordës së Dibrës dhe fshatrave për rreth përballë qyteteve të Dibrës së Madhe dhe Strugës, një urë kalimi e drejtpërdrejtë për në Elbasan e Tiranë ka bërë që shumë kalime të armiqve dhe pushtuesve të bëheshin pikërisht në këtë vend.

Lufta e parë e vitit 1913