Lufta për demokraci sapo ka filluar
‘Lufta ka mbaruar.’ Këto ishin fjalët e Nigel Farage kur u njoftua se, në minutën e fundit në një vit tranzicioni, MB kis