LIVIA PRINCESHË
LIVIA PRINCESHË

Liria Bele

Mendoj se, pothuajse është e pamundur të përshkruhet ndjenja e kënaqësisë, gëzimi në përmasa të pamatshme kur ke para vetes, mban shtrënguar në kraharor mbesën e vogël, bisedon lirshëm duke ndjekur e përqendruar në çdo fjalë të shprehur prej saj. Jo rrallë shqipton një rrokje të vetme në mënyrën më të pastër të mirëkuptimit reciprok. Në më të shumtën e rasteve, ajo drejton bashkëbisedimin, kështu koha kalon pa ndier dhe çuditërisht të pakësohet interesi për çka ndodh në mjedisin rrotull teje.

Vendosëm të vizitonim Janinën në ditën e parë të majit të këtij viti. Rruga e gjatë,

pozicioni ulur pranë meje, e favorizoi Livian të më tregonte episode të reja të jetës së personazheve të konfiguruara saktë dhe artistikisht prej saj, si: Olisa, Olieri…, për të cilët isha e informuar dhe e kisha sugjeru