Liri Rama „një e panjohur“ dhe zëri i saj brilantProf Dr Fatmir Terziu


Çdokush me mendje të vetëdijshme ka diçka të strukur, të heshtur, të mëvetësuar, apo dhe të tjetërsuar për shkaqe të ndryshme, që e kërkon në brendësi të astarit të jetës së tij. Ata individë të caktuar që thonë se janë të painteresuar, që fshehin të shkuarën janë gënjeshtarë. E brendshmja i bren, i bën të jenë të ndjeshëm e kërkues në tërësinë e lidhjeve me jetën dhe për jetën, që u rodhi pa e kuptuar në skuta të tilla. Çdokush dhe të gjithë që janë “të painteresuar” mund të mos kenë kurreshtje nga ndonjë arsye e strukur, por janë të interesuar, ndonjëherë të mbytur, nga e Panjohura. Rastet janë të shumta, janë të panumërta.

E panjohura mund të marrë formën e çdokujt, në çdo kohë, ose në çdo vend, ajo ndjenjë që merret si e tillë natyrshëm të bën të pasigurt për të ardhmen e brezave që vijnë, është një lloj dëshire dhe dashurie që