Libri “Laseri në Oftalmologji” i prof. Tonuzit


Libri “Laseri në Oftalmologji” i prof.Tonuzit është teksti i parë që botohet në fushën e Oftalmologjisë në vendin tonë


Vlerësime nga “foltorja” e pacientëve dhe

elita mjeksore për prof.asoc. dr.Ali Tonuz