LIBRI “ELIMINIMI I GRUPIT KOMUNIST ZJARRI”


Dr. Dorian Koçi

LIBRI “ELIMINIMI I GRUPIT KOMUNIST ZJARRI”

-ANATOMIA E DESIDENCËS SË LËVIZJES KOMUNISTE SHQIPTARE NDAJ P.K.SH-SË