LETËR E HAPUR PARLAMENTIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS


Reshat Nurboja


IMPONOHET DOMOSDOSHMERIA E THEMELIMIT TË INSTITUTIT PËR TË VERTETEN E LUFTËS NË KOSOVË...!

Gjykata Speciale "Ndërkombëtare" perkitazi me pretendimet për krimet eventuale të UÇK-së vetëm ka filluar të veproi andaj shteti e shoqëria e Kosovës dhe gjithë shqiptarët anëkend botës nuk guxojnë të mbesin vetëm shikues apo vajtues gjatë kësaj tendence jo vetëm të Serbisë e Rusisë për njollosjen, baltosjen jo vetëm të Luftës Çlirimtare të Popullit Shqiptarë të Kosovës por edhe të identitetit e të trashegimisë kombëtare mijëra vjeçare ...

Urgjentisht, jo sot po "dje" shteti i Kosovës është dashur e duhet themeluar Institutin për të Verteten e