Leka Kulo


Edison Ypi

Pas një dite të lodhëshme gjatë së cilës nuk vodhi dot asnjë Lek dhe nuk lëpiu dot asnjë Kulo, Leka Kulo u shtri të flinte.