"Le të mos thonë"


Jane Hirshfield

"Le të mos thonë"

nga Jane Hirshfield*


Le të mos thonë: ne nuk e pamë