KUR TË VËRTETAVE U HIDHET DYSHIM EDHE NGA INSTITUCIONET SHKENCORE!


Fahri Dahri

Përshëndetje profesor Eshrefi!.

(Një dakortësi me shqetësimin përballë mashtrimeve ndaj të vërtetave historike dhe shkencore)!