Kur më lejohet të dal nga shtëpia?


1. Kur më lejohet të dal nga shtëpia?

Ju duhet të dilni nga shtëpia vetëm për qëllime shumë të kufizuara:

blerja e nevojave themelore, për shembull ushqimi dhe ilaçet, të cilat duhet të jenë sa më të rralla të jetë e mundur

një formë ushtrimesh në ditë, për shembull vrapimi, ecja ose cikli - vetëm ose me anëtarët e familjes tuaj

çdo nevojë mjekësore, përfshirë këtu dhurimin e gjakut, shmangien ose shpëtimin e rrezikut nga dëmtimi ose dëmtimi, ose për të siguruar kujdes ose për të ndihmuar një person të cenueshëm

udhëtimi për qëllime pune, por vetëm atje ku nuk mund të punoni nga shtëpia