KU PO SHKOJNË KËTA TË DY?


Lida lazaj

KU PO SHKOJNË KËTA TË DY?


Kapërcyer kanë fjalën, malin , shiun, vetëtimën, në duar- zjarrin, teksa hapërojnë në ajër në pllajën e dielluar bujarisht.

Përballë tingëllon jeshili përanash asgjëja qielli përmbi.

Për ku janë nisur këta të dy?

Mali hijerëndë fija e barit përkundur nga era kundërmimi rigonit cinxëri, thellë gëmushës livadhi blegëruar nga luleshqera kanë dijeni, se jo më larg se koha e mjaftueshme për tu shuar zjarri do shfaqet kroi, kalldrëmi, kisha dhe mermeret rradhë rradhë që heshturojnë hijshëm përkarshi.

Ku po shkojnë këta të dy të lidhur gjuhësh iu purpuron këmisha?

<