Ku ishit ju, ADAMË?


Ku ishit ju, ADAMË?!!!

"Të heshtësh bën akt terrorist!" DEAN FANTE

(poezi)