KRONOLOGJIA E NGJARJEVE HISTORIKE...


KRONOLOGJIA E NGJARJEVE HISTORIKE TË THESPROTI/ÇAMËRISË


Të nderuar lexues!. Sot do të njiheni me "Kronologjinë e ngjarjeve historike të Thesproti/ Çamlrisë". Separi e dimë të gjithë se "Çdo person është një burim informacioni. Aftësia për të fituar njohuri, dhe për të ndarë ato, për t'i përdorur ato në jetën e përditshme dhe është një i madh ndryshimi midis njeriut dhe kafshëve". Kështu është një variant për ç'farë na shërben informacioni. Sot kemi shumë mundësira për të marrë dhe dhënë informacione. Në rrjetin social (fb), këto dy muajt e fundit, kam marrë shumë informacione nga më të ndryshmet. Po ashtu edhe kam dhënë.


Ngjarjet aktuale, lidhur me ruajtjen dhe mbrojtjen e sovranitetit, më shtyn që t'ju bëj të ditur lexuesave të interesuar, një studim të kryer 9 vjet më parë dhe të botuar në librin "Njohuri historike për Thesproti/ Çamërinë", botuar në vitin 2013. Materiali titullohet: "Kronologjia e ngjarjeve historike të Thesproti/Çamërisë", nga lashtësia deri në vutin 2013. Nga viti 2013 e deri sot (2022), nuk e kam të vështirë për ta trajtuar, por sinqerisht nuk vrej ndonjë ngjarje që duhet vl