“Kriza e strehimit po magazinon zemërimin e madh politik”


Liam Halligan “Të vërtetat në shtëpi”Kriza e strehimit në Britani nuk mund të injorohet më. Qeveritë e të gjitha ngjyrave zotohen vazhdimisht të trajtojnë mungesën kronike të shtëpive dhe kostot e rritura të marrjes me qira dhe blerjeve gjithashtu. Por duket se pak ndonjëherë do të ndryshojë. Libri i ri i Liam Halligan Të vërtetat shtëpive” heton origjinën e krizës së strehimit dhe pasojat e tij të rënda për ekonominë dhe shoqërinë.

Liam Halligan në librin e tij thotë se në Britani të Madhe, shtëpia mesatare kushton pak më shumë se tetë herë të ardhura mesatare vjetore, dhe norma historike është midis tre dhe katër herë. Ky është thelbi i problemit të papërballueshmërisë. Për më tepër, ne kemi shumë pak shtëpi për strehim social. Dhe, në krye të kësaj, kemi një epidemi të past