Krim e dhunë


Krim e dhunë

Fatmir Terziu
Kjo temë njihet që në kohët e lashta. Letrat, krijimtaria, filozofia dhe arti na e bënë të mundshme ta lexojmë, arsyetojmë, ndjekim dhe ta