Shën Mëkati vdekjeprurës


Krenaria, rinia dhe … „Duhet të jem agresiv“


(Nga e shkuara tek e sotmja për hir të traditës dhe fenomenit të krenarisë)


Nga Fatmir Terziu


Jo pak herë flasim për hir të traditës. Traditës, apo diçka tjetër të ngjashme?! Dhe kjo na shtyn të flasim për kontrast jetësh. Kontrast jetësh midis të kaluarës së zezë e të tashmes me dritëhije. Jo! Është diçka që ka të bëjë me krenarinë. Krenarinë e Njeriut, krenarinë e njerëzve. Me arsyen e kësaj krenarie. Me mundin e djersën e derdhur. Me vetë arsyet e jo-arsyet e mjaft të tjera. Me sakrificat e bëra. Dhe me të gjitha krenaria na bën vërtet të qetë me atë çka kemi arritur. Për të qenë krenarë! Shpeshherë vetë kujtesa nd