Koronavirus në Londër: Spitalet në Londër ku 153 njerëz të tjerë kanë vdekur nga Covid-19


Koronavirus në Londër: Spitalet në Londër ku 153 njerëz të tjerë kanë vdekur nga Covid-19 ndërsa numri i të vdekurve në Mbretërinë e Bashkuar godet 13.729


Numri i të vdekurve është rritur në 3.377 në kryeqytet