Konkurs poezie (interpretim) dhe pikturë.


Kadri Tarelli shkruan:


QKF. DURRËS. VIJON VEPRIMTARITË EDHE NË KUSHTE TË VËSHTIRA

Konkurs poezie (interpretim) dhe pikturë.

Para pak ditësh, sektori i artit në Qendrën Kulturore të Fëmijëve Durrës, me rastin e festave të 28-29 Nëntorit 2020, organizoi konkursin e poezisë dhe pikturës, për shkollat 9-vjeçare. Veprimtaria u zhvillua në sallën e koncerteve të Shkollës së Muzikës “J. Kukuzeli” në Durrë