Konferenca Shkencore e Trashëgimisë Kulturore dhe e Turizmit


Prof. Dr. Drita HALIMI-STATOVCI


Reportazh për Konferencën Shkencore të Preshevës – 26 Tetor 2019


Konferencat përgjithësisht organizohen në kuptimin e mobilitetit fizik, të bashkëpunimit akademik, institucional dhe individual dhe te bartjes e të shkëmbimit të dijes ndërmjet