Kombi shqiptar sot, më shumë se kurrë, ka nevojë për drejtësi nga Ndërkombëtarët


Vilhelme Vrana Haxhiraj

Kombi shqiptar sot, më shumë se kurrë, ka nevojë për drejtësi nga Ndërkombëtarët

Në mbështetje të letrës së Akademikut, Flori Bruqi

Me këtë shkrim, i bashkohem Z.Flori Bruqi, dhe ndërkohë i drejtohem