KOMBËTARJA MBI GJITHÇKA NË JETË
Nga Sinan GASHI


Një atdhetar, që këtë mision e manifestoi në Lëvizjen Kombëtare politike, në përhapjen e arsimimit në ato kohë të errëta, si dhe një publicist e poet i dëshmuar edhe me vepra të plota, është Hafiz Ali Korça.

Vendlindja e tij, Korça, që në shekullin e XIX ishte vend i rëndësisë së parë i Shqipërisë, në të gjitha sferat e jetës, nga se përjetoi një zhvillim të lakmueshëm ekonomik, kulturor e arsimor.