Koha për Nuse…, atje Lart
Fatmir Terziu


Nga ajri, ia dhamë njatjetën për herë të fundit, njëri-tjetrit. Dhe sikurse ndodh në ajri, e fundit shenjëz ndër sy ishte madhështia e Tij. I shndritshëm në kanapenë e bulëzave të ujësisë në gjatësinë dhe gjerësinë e vet, ndjesia e tij po ndukte atë që kapërcente shikimi nga lart.

Si nuk e kisha parë kështu më parë?

Ishte ndryshe, krejt ndryshe si në Hartën e tij të bukur.

Ishte krejt ndryshe!

I veçantë!

Nuk e di pse po e shihja ndryshe si më