Koha e udhëtimit

Updated: May 19, 2020


Koha e udhëtimit

Fatmir Terziu

Im Atë më rikujtoi pyetjen e përsëritur

kur do të mbarojë kjo Kohë?

një pyetje kjo, bonus …

… kur ishte hera e fundit

që Koha ka qenë në fokus?