Katërqint numrat


Në 400 nr. të saj, gazeta “Veterani” ka mbrojtur dhe promovuar vlerat e LANÇ, të heronjve dhe dëshmorëve të saj.


N U M R I 400


Nga Halil RAMA*


Katërqint numrat e kësaj gazete, tashmë konkuruese e denjë në tregun mediatik shqiptar janë një kontribut modest. për të njohur të kaluarën e lavdishme, për të vlerësuar të sotmen dhe për të projektuar të ardhmen

<