Kapitalist komunistKapitalist komunist

Astrit Lulushi


Friedrick Engels ishte pronar fabrike, kapitalist. Thuhet se ai i trajtonte mirë punëtorët e tij. Por vetë gëzonte një standart jetese mjaft të lartë, ndërsa sponsorizonte Marksin. Disa mund të thonë, nëse dikush është kapitalist komunist, duhet t’i përdorë fitimet e tij për të promovuar komunizmin. Këtë gjë Engelsi e bëri.

Komunizmi dhe socializmi duan që njerëzit të jenë të nënshtruar ndaj kolektivit. Në socializëm barazia vjen vetëm kur individi heq dorë nga dëshirat dhe është i gatshëm të pranojë që “secili të japë sipas aftësë dhe të marë sipas nevojës”. Ne nuk duam që të gjithë të jenë njësoj të varfër, por kjo ka qenë rezultat i recetës së Marksit dhe Engelsit; për t'i dhënë gjithçka shtetit, në mënyrë që të mund të kalojmë te “engjëjt” komunistë; tranzicion që përdor detyrimin e shtetit për të na bërë engjëj socialistë.

Në Shqipëri, 45 vjet komunizëm, dhe sistemi u shpërbë duke krijuar nga PPSh-ja parti të tjera; industritë kryesore iu dhanë ish- komunist