Kanoni filozofik shqiptar?
Kanoni filozofik shqiptar?

(Nuk ka fare filozofi, por çdo kulturë ka filozofinë e vet. Oswald Spengler: "Perëndimi i Diellit")


Prof Dr Fatmir Terziu


Nëse do të ndikohemi nga disa komente rreth krijimtarisë së sotme letrare, mendja të shkon tek ajo që ndeshet pa u komentuar, me një pikëpyetje nga pas: „Kanoni filozofik shqiptar?“ Një shenjë e tillë e ndikuar pyetëse, për të cilën krijimtaria e tanishme është në kërkim të përgjigjeve për, le ta quajmë atë - fizionominë e kulturës filozofike shqiptare. Le t