Këngëtari Grek


Liri Bele

Tregimi- Këngëtari Grek" Për mendimin tim, ngjashmëria midis njerëzve, kur rastis ta konstatoj, mbetet një enigma, së cilës nuk mund t’i jap as më të paktin