Ju kështu na sulmoni të gjithëve ...


Unë jam këtu ... për Gjuhën e Bukur Shqipe.. .


Fatmir Terziu


Unë jam këtu ... për Gjuhën e bukur shqipe.. .

Unë nuk jam këtu për politikanët. Nuk jam për veten. Nuk jam për problemet me ne. Jam këtu për Gjuhën Shqipe. Jam për të, pasi e kam parë të sakatuar në fjalime, shkrime e recit-paraqitje. E kam ndjerë të njësuar me hieroglifet moderne të “emoji”. Dhe standardi i saj i sforcuar, anon e anon më shumë me gjuhën e rrugës ...

Unë jam këtu ... për Gjuhën e bukur Shqipe.. .

Problemet?