Jo thjesht urim për Amarildon


Kjo bën të mirëkuptohet se ekziston një dallim midis ditëlindjes dhe datës së lindjes: E para, përveç 29 shkurtit, ndodh çdo vit si kjo e Amarildos, ndërsa e dyta është data e saktë e lindjes së një personi (p.sh., data e sotme në kalendar).Të bësh fëmijën të gëzuar, natyrisht është një detyrë e përhershme e një prindi. Kjo detyrë është po aq të bëhesh një pjesë me të, të festosh me të, të delegosh mesazhin e mirë tek ai. Kështu kjo detyrë shkon dhe bëhet akoma më e ndjeshme kur atë e ndjen më gjerë, më bukur dhe më kuptueshëm, tek ajo që është e shenjtë tek Ditëlindja. Ditëlindja është një mesazh, është një festë, është një kujtim dhe po aq dhe një përkushtim prindëror. E tillë është dhe për Gëzim Ethemin, inxhinierin e mirënjohur shqiptar në Londër, tek i cili gjithnjë fëmija dhe ditëlidnja janë një binom që vërtetojnë përkushtimin.

Amarildo, djali i tij ka mbushur të dymbëdhjetat, dhe kështu britaniko-shqiptari ka arsyen e tij të shëndetshme mes kësaj lidhjeje babë e bir, natyrisht si një mesazh i qartë dhe mjaft i mirë në një ditë të tillë të shënuar të ditëlindjes së tij. Nuk është fjala vetëm tek festimi, se natyrisht të gjithë e festojnë një të tillë, dhe normalisht të gjithë prindërit shqiptarë, po aq dhe të tjerët kanë një mesazh të qartë në dilëlindje, por as dhe tek dhuratat se të tillat nuk mungojnë kudo, por tek ajo që përbën thelbin e mesazhit të qart