Jeta përrallë...


Jeta përrallë...

Arqile Gjata

POEZI SHQIP ANGLISHT

‘’Takimi fatal ndërmjet jetës e vdekjes nuk ndodh kurrë’’

Metrodoni

Jeta përrallë...

Çast pas çasti e jetojmë,

të urtë, të sinqertë

si femija

përralla të bukura besojmë!

Të kërcënuar nga frika,

luajme nëpër erë

(mos përrallat zhduken),

me dashuri na vrasin entusiazmin.

Vetvetja përkundet në djepin e kohës,

të gjithë shkruajmë në pentagramin e përrallave...!

Vdekja ëndërr!

Na vjen për të qarë,

çelesin e saj e kemi tatuazh në gjak!

Kur tmerrohemi prej saj...

Besojmë ëndrrën si luan me ne,

pastaj,

me sy te ndezur zjarr, hidhemi mbi dashurine!

Në duart e saj duam të vdesim!

Shkurt, 2013

1.THE LIFE – TALE, THE DEATH – DREAM

‘’The fatal meeting between the life and the death never happens’’.

Metrodoni

The life as a tale,

Step by step we live it,

Sincere and quiet

as a child,

The beautiful tale we believe!

Scared by fear, play into the wind,

( maybe the tales disappear),

The enthusiasm, with love kills it,

while in the cradle of time,

the oneselfness lulls asleep.

The all, on the staff of the tale, we’re writing!

The death as a dream…

Its key is tattoo in blood.

Whe