Jeta dhe poezia janë dy gjëra që kanë kërkesa të ndryshme...


Daut Maliqi


Hasan Hasanramaj


Gazetari, poeti, shkrimtari, profesori, kryeredaktori i punoi në të përditshmen “ Rilindjen, Radio Prishtinën, Radio Gjilan, Dardane, Radio Kamenice. Me aktivitet e tij shumëvjeçare është bërë emër i njohur për trevat tonë. Edhe si pedagog Daut Maliqi ka dhënë kontribut të madh në a arsimimin e brezit të reja, kurse me veprimtari letrave ka fillua të merret qysh në ditët e hershme të rinisë. Ky veprimtar letrar për kontributin dhënë gjatë gjithë jetës së tij u shpërblye me shumë mirënjohje, çmime dhe shpërblimet tjera. Shkrimin tonë gazetareske kësaj radhe kushtua aktiviteteve rreth botimit të tetë vepr