Jetë në gojëra nëpërkash


Biznesmeni Ylber Kamberaj


Në këtë vend disa vite më parë kishin mbretërinë e tyre nëpërkat. Ndoshta e