JETË E GDHËNDUR NË VEPRA


In Memoriam= Homazh rreth jetёs dhe krijimtarisё sё shkrimtarit dhe gazetarit tё shquar Nuri Dragoi =