Janë shprehur në vite...

Updated: Dec 11, 2020


Janë shprehur në vite për Fatmir Terziun:„Ju kam zili zoti Fatmir. Si arrini të bëni një punë kaq të madhe dhe me një përkushtin që rrallë kush mund ta ketë. Ne, këtu në Shqipëri ju jemi mirënjohës për hapësirën që po i jepni kulturës shqiptare nëpër botë. Suksese, gjithmonë suksese! Jam i bindur se suksesin e keni arritur.“ (Kujtim Agalliu: E hënë, 22 Qershor 2009)