I pari shqiptar emigrant deputet në Kuvendin e Shqipërisë


Lavdrim Krashi