Historia, jeta politike, sociale dhe kulturore e Kaninës në një studim


Vilhelme Vranari Haxhiraj

Historia, jeta politike, sociale dhe kulturore e Kaninës në një studim


Së afëmi lexuesi do të ketë në duar librin studimor “Kanina e Lashtësisë dhe Princi Gjergj Arianiti” me autore Vilhelme Vrana Haxhiraj .


Kanina e Lashtësisë dhe Princi Gjergj Arianiti”, është një vepër studimore e çmuar që hedh dritë mbi lindjen dhe zhvillimin e jetës në Kaninë, qysh nga prehistoria deri në Luftën e Vlorës.