Guslarët sllavë i marrin herronjtë nga bota shqiptare


Guslarët sllavë i marrin herronjtë nga bota shqiptare


Prof Dr Fatmir Terziu


Musa Arbanasi pi verë

në Stamboll në një tavernë të bardhë.”