“Gur i varfër”, por një vlerë e pavdekshme Shahin Zylfi Hasani


Agr. Shahin Zylfi Hasani

Prof Dr Fatmir Terziu


“Gur i varfër” – mbeti togfjalëshi që dëgjova për herë të parë nga goja e tij. Dhe lidhja e tij heshti si një zë që mbetet vetëm për Gurin, Tokën, Ujin, Dritën… E gjitha si një mbështjellë. Eh, mbështjellë e memorjes. E ke mbështjellë kohën më të bukur në thellësinë e memorjes, tutje në ato vite që pakkush mban mend se si guri dhe druri, toka dhe uji, mali dhe