Grua! Jo vetëm për 7-8 Mars…


Grua! Jo vetëm për 7-8 Mars… Fatmir Terziu


Grua herë pas here çdo qenie e gjallë ka një ndjenjë. Ka një shenjë. Ka një stinë. Ka n